Tiếng Việt | English

15/09/2015 - 15:46

Long An

Sở Nội vụ kiểm tra CCHC tại huyện Tân Thạnh

Đoàn kiểm tra do Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An - Nguyễn Minh Thắng làm Trưởng đoàn đến làm việc tại huyện Tân Thạnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015.

9 tháng đầu năm, các ngành chuyên môn huyện, các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết gần 20.000 hồ sơ, trong đó, bộ phận một cửa tiếp nhận và giải quyết gần 17.700 hồ sơ, thu hơn 250 triệu đồng, bộ phận một cửa liên thông tiếp nhận và giải quyết trên 2.200 hồ sơ, thu 400 ngàn đồng.

Ngoài ra, huyện còn thực hiện tốt công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước.

Ông Nguyễn Minh Thắng đánh giá cao những kết quả trong công tác CCHC của huyện: Các thủ tục CCHC đều thực hiện đúng quy trình, tổ chức bộ máy chặt chẽ và ứng dụng tốt phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức,...

Ông cũng chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác CCHC, chấn chỉnh giờ giấc làm việc, đầu tư đồng bộ trang thiết bị,... để công tác CCHC ngày càng hiệu quả, hạn chế phiền hà, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết