Tiếng Việt | English

27/04/2024 - 12:04

Tân Hưng khen thưởng 10 tập thể và 30 cá nhân trong thực hiện Kết luận số 01

Huyện Tân Hưng, tỉnh Long An khen thưởng cho 10 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021-2023.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hưng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai một cách nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các nội dung chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đã thúc đẩy việc học tập và làm theo gương Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn sức mạnh to lớn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua thời gian học tập, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Nổi bật như mô hình về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và góp quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội của đơn vị xã Hưng Đền B; mô hình góp quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội của đơn vị thị trấn Tân Hưng,… cùng nhiều cá nhân tiêu biểu về phát triển kinh tế, tự nguyện đóng góp thực hiện công tác an sinh xã hội.

Giai đoạn 2021-2023, huyện Tân Hưng khen thưởng cho 10 tập thể và 30 cá nhân vì đạt thành tích tốt trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết