Tiếng Việt | English

29/10/2020 - 15:41

Tân Trụ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Ngày 29/10, Huyện ủy Tân Trụ, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho hơn 100 đại biểu gồm cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Thanh Liêm quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ này, Đảng bộ huyện Tân Trụ tập trung thực hiện 2 Chương trình đột phá: Xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới và Tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, công trình trọng điểm là đầu tư xây dựng, nâng cấp đê bao ven sông Vàm Cỏ Tây thành đường giao thông kết nối (từ thị trấn Tân Trụ đến ranh TP.Tân An).

15 chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành hàng chủ yếu bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 (theo giá so sánh) là 7,06%. Trong đó, công nghiệp-xây dựng 10,76%, thương mại-dịch vụ 10,09%, nông nghiệp, thủy sản 3,44%. Thu ngân sách bình quân hàng năm vượt 11% dự toán tỉnh giao. Tổng sản lượng lương thực bình quân 65.000 tấn/năm, trong đó 50% lúa chất lượng cao. Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có trên 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (05/09 xã).

Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 99,98%, trong đó hộ sử dụng nước sạch trên 80%. Tỷ lệ thu gom rác thải trục giao thông chính trên địa bàn huyện 100%. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 95% (theo tiêu chí hiện hành). Giảm tỷ suất sinh thô bình quân 0,05%0/năm. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế (qua thẩm định lại) 100%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi dưới 4,8%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 97%. Số bác sĩ/vạn dân đến năm 2025 đạt 10 bác sĩ. Giảm 50% số hộ nghèo đa chiều theo tiêu chí mới so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ lao động được đào tạo 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 40%. Kết nạp 350 đảng viên.

Đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ - Trương Thanh Liêm đề nghị các cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở nắm vững những quan điểm chỉ đạo mà Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt những nội dung liên quan đến lĩnh vực của từng đơn vị, địa phương để từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác.

Sau hội nghị, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Trụ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống./.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết