Tiếng Việt | English

25/01/2021 - 08:39

Tăng cường giữ vững trận địa tư tưởng

Xác định công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp Hội, 2 năm qua (2019-2020), thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh ban hành kế hoạch về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW”.

Qua đó, giúp cán bộ (CB), hội viên (HV) nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin về đường lối, chủ trương của Đảng để tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội.

Hội Cựu chiến binh tặng nhà Đồng đội cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở huyện Đức Hòa

Thường trực Hội CCB tỉnh đã thành lập tổ chuyên trách; tổ chức Hội cấp huyện, xã có 1 đồng chí tham gia ban chỉ đạo cùng cấp. Các thành viên cốt cán đều được hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang, nhóm Facebook của huyện, tỉnh. Đồng thời, Hội CCB tỉnh cũng thành lập trang Fanpage Facebook CCB Long An và nhóm Trận tuyến mới từng bước tập hợp hơn 23.000 HV CCB trong tỉnh vào trang, nhóm. Qua đó, nhằm tập hợp một lực lượng hùng hậu, đông đảo có tổ chức, có kỷ luật, có lý luận chính trị sắc bén để mở các chiến dịch tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội (MXH),...

Ngoài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, CB, HV còn kịp thời đăng tải tin tức, hình ảnh, video clip sinh động về hoạt động của các cấp Hội, nêu gương các mô hình, điển hình của CCB và tổ chức Hội CCB ở cơ sở, thu hút hàng ngàn lượt người đọc, xem, tương tác với số lượng khoảng 300 tin, bài/tháng. Ngoài ra, Hội CCB tỉnh còn tích cực cộng tác tin, bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử trong tỉnh. Riêng trong bản tin nội bộ CCB hàng quí (số lượng phát hành 1.500 cuốn) đều có định hướng tư tưởng cho CB, HV giữ vững quan điểm, lập trường, phân tích đúng - sai các tin, bài xấu, độc để chia sẻ, đấu tranh phản bác,... từng bước “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” đang lan tràn trên MXH.

Cùng với đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, MXH, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội còn kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh, thiếu niên, vận động quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận diện thông tin xấu, không đọc, bình luận, chia sẻ những thông tin xuyên tạc, bịa đặt,... Các cấp Hội chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của đối tượng để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên các trang web, blog, MXH Facebook, kịp thời nhận diện, phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang MXH đăng tải các nội dung xấu để tham mưu cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời.

Đẩy mạnh đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cấp Hội và HV CCB trong tỉnh đã góp phần xây dựng các tổ chức Đảng, tổ chức Hội ở địa phương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ CB, đảng viên, HV và nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết