Tiếng Việt | English

01/10/2015 - 08:55

Long An, 9 tháng năm 2015

Tăng trưởng kinh tế đạt 10,7%

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa họp để cho ý kiến dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy trong 9 tháng năm 2015 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt chủ trì hội nghị

Trong 9 tháng năm 2015, tăng trưởng kinh tế ở Long An đạt 10,7% (cùng kỳ tăng 10,5%), tổng sản phẩm (GDP) đạt khoảng 16.643 tỉ đồng (giá cố định 1994). Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, nhất là trên cây lúa, sản lượng lương thực đạt 2,6 ngàn tấn.

Khu vực công nghiệp-xây dựng tương đối ổn định và tăng khá so cùng kỳ, đạt 14,9% (cùng kỳ 14,7%); giá trị sản xuất công nghiệp 84.537 tỉ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Thương mại-dịch vụ duy trì ổn định, đạt 11,8% (cùng kỳ 11,6%). Thu ngân sách được tập trung chỉ đạo thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc khai thác các nguồn thu bảo đảm thu đúng, thu đủ; đến nay, thu đạt 87,4% kế hoạch.

Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 29 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 66 xã đạt từ 14-18 tiêu chí (chiếm 39,7%); 57 xã đạt từ 10-13 tiêu chí (chiếm 34,4%); 14 xã đạt từ 6-10 tiêu chí (chiếm 8,5%).

Các đồng chí trong Ban Thường vụ đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2015 trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là công tác lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, như: Tập trung chỉ đạo chặt chẽ sản xuất nông nghiệp, nhất là theo dõi diễn biến tình hình lũ lụt ở các huyện vùng Đồng Tháp Mười để kịp thời định hướng cho người dân trong sản xuất; tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn để ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 chương trình đột phá, 9 công trình trọng điểm Đại hội IX Đảng bộ tỉnh. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, văn hóa, văn nghệ, nhất là tập trung tuyên truyền những thành tựu KT-XH, quốc phòng-an ninh, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Thanh Hùng 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích