Tiếng Việt | English

02/07/2022 - 07:24

Tập huấn chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc

Chiều 01/7, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2022 cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên các Sở Thông tin và Truyền thông phía Nam; cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc TP.HCM và lực lượng phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đại biểu dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông - Hồ Hồng Hải cho biết, Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia đã xác định “Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; dựa vào dân, lấy dân làm gốc “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”. Để có cơ sở tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại về xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1191/QĐ-TTg về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển". 

Thực hiện Quyết định nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1551/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch triển khai các nội dung cụ thể của Quyết định số 1191. 

Thượng tá Phạm Ngọc Khoái trình bày nội dung “Tình hình biên giới và quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia”

“Hiện nay và trong thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ biên giới quốc gia và công tác biên phòng nói riêng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, nặng nề, khó khăn, phức tạp. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy cần đặc biệt quan tâm đến công tác phổ biến chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ biên giới tổ quốc, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên”, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Hồ Hồng Hải cho hay.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên đề: “Chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia và thành quả xác lập biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia cho đến nay”, do Phó vụ trưởng Vụ Biên giới Tây Nam, Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao - Phó Hoàng Hân trình bày; “Tình hình biên giới và quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia”, do Thượng tá Phạm Ngọc Khoái, Trợ lý Phòng Tuyên huấn Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trình bày./.

Song Nhi - Văn Đát

Chia sẻ bài viết