Tiếng Việt | English

22/10/2020 - 14:18

Tập huấn kỹ năng thông tin tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội

Ngày 22/10, Ban Chỉ đạo 35 huyện Bến Lức, tỉnh Long An về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tổ chức lớp tập huấn kỹ năng thông tin tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội.

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An - Phùng Tấn Tú hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài và cách khai thác, tiếp cận thông tin bảo đảm tính Đảng, tính thời sự

Đối tượng được tập huấn là thành viên Ban Chỉ đạo 35 và tổ thư ký cấp huyện; cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 huyện; cộng tác viên trang thông tin điện tử Huyện ủy; phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và truyền thanh huyện; cán bộ Đài truyền thanh xã - thị trấn; các ban xây dựng Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể huyện.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/10 với các nội dung chính: Hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong bảo mật an toàn thông tin mạng; sử dụng ứng dụng Mocha 35; kỹ năng viết tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền các luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc trên mạng xã hội; nâng cao ý thức bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, diễn biến tình hình ở cơ sở, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động trở thành điểm nóng. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội./.

Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết