Tiếng Việt | English

29/09/2022 - 14:02

Tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức  

Sáng 29/9, Sở Nội vụ tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh – Trần Kỳ Đức phát biểu tại hội nghị

Tham gia lớp tập huấn lần này có 162 công chức, viên chức, người trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; người làm công tác văn thư, lưu trữ tại các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh và các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn chủ yếu là hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; thực hiện quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến. Đồng thời, hướng dẫn thực hành trên máy tính việc lập danh mục hồ sơ cơ quan, lập hồ sơ điện tử trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Hơn 160 đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Ngoài ra, hội nghị còn triển khai công văn số 2297/SNV – VTLT ngày 13/7/2022 của Sở Nội vụ về việc thực hiện lập hồ sơ điện tử và nộp lưu hồ sơ điện tử vào lưu trữ cơ quan trên hệ thống quản lý tài liệu điện tử; triển khai kế hoạch số 1622/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về việc thu thập tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

Hội nghị nhằm giúp công chức, viên chức, người làm công tác văn thư, lưu trữ cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về soạn thảo, xử lý văn bản, việc lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ điện tử, lưu trữ hồ sơ công việc cho công chức để áp dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan. Đặc biệt, trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là việc xử lý văn bản, thủ tục hành chính từ môi trường truyền thống sang môi trường điện tử nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết