Tiếng Việt | English

23/07/2015 - 15:57

Thăng quân hàm Thượng tướng cho đ/c Bùi Quang Bền, Phương Minh Hòa

Sáng 23/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai đồng chí Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các lực lượng vũ trang đã dự buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho hai đồng chí Bùi Quang Bền và Phương Minh Hòa. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đây là niềm vinh dự lớn của hai đồng chí và niềm vui chung của lực lượng vũ trang Việt Nam; đồng thời cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ, trưởng thành của hai đồng chí và của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Bùi Quang Bền và đồng chí Phương Minh Hòa. Ảnh: qdnd.vn

Nhấn mạnh việc được thăng hàm Thượng tướng là niềm tự hào, vinh dự lớn nhưng trách nhiệm ngày càng cao, Chủ tịch nước yêu cầu Thượng tướng Bùi Quang Bền và Thượng tướng Phương Minh Hòa cần phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, tham mưu với Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Người làm tướng phải “Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung” để luôn xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Hai đồng chí Bùi Quang Bền và Phương Minh Hòa cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện thắng lợi những nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Mặt khác, các đồng chí cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Các đồng chí tập trung chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; thực hiện thắng lợi chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), gắn với thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong lực lượng vũ trang; nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác quân sự quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của Nhà nước, góp phần tích cực vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Xúc động được thăng hàm Thượng tướng lần này, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Phương Minh Hòa bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin cậy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; mong muốn tiếp tục rèn luyện phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, gương mẫu trên mọi lĩnh vực công tác, để cán bộ, chiến sĩ noi theo, hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Chia sẻ bài viết