Tiếng Việt | English

16/10/2020 - 08:08

Thạnh Hóa: Cần thực hiện nghiêm túc, đồng bộ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử

Ngày 15/10, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm Phó Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Thạnh Hóa.

Đoàn kiểm tra về công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND xã Thủy Tây

Nhìn chung, trong năm 2020, công tác CCHC trên địa bàn huyện Thạnh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện, Thạnh Hóa hoàn thành 25,21/27 nhiệm vụ, đạt 93% kế hoạch. Tính từ đầu năm đến nay, huyện ban hành 59 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác CCHC; tiếp nhận 23.929 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 22.931 hồ sơ. 

Huyện luôn quan tâm, thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác CCHC, đến nay, có 4 kế hoạch đạt vượt chỉ tiêu đề ra (tuyên truyền đạt 110%; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đạt 171%; kế hoạch kiểm tra công vụ 200%; kế hoạch tập huấn CCHC đạt 200%). Ngoài ra, huyện cũng có giải pháp mới để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị cũng như nâng cao trách nhiệm của công chức trong thực hiện TTHC.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức mong rằng huyện sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn huyện cũng gặp một số hạn chế. Cụ thể, còn trường hợp đơn vị cấp xã chưa thực hiện tốt công tác tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ qua hệ thống phần mềm dẫn đến hồ sơ trễ trên hệ thống. Hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm Hành chính công tăng so với năm 2019. Chưa có hồ sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích.

Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức mong rằng huyện sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế. Cụ thể, địa phương cần quan tâm đến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nộp hồ sơ hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; về TTHC tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ theo quy định; rà soát lại các tài khoản hiện không sử dụng trong phần mềm quản lý văn bản; rà soát, giải quyết các hồ sơ trễ hẹn;…

Cùng ngày, đoàn kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND xã Thủy Tây và Trung tâm Hành chính công huyện./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết