Tiếng Việt | English

Tập trung khắc phục khuyết điểm sau kiểm tra

Với quan điểm song hành giữa xây và chống, công tác kiểm tra đảng vừa chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên,...