Tiếng Việt | English

05/04/2017 - 05:27

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc

Thông báo về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2017).

Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, UBND tỉnh Long An thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2017) năm 2017 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế (gọi chung là công chức, viên chức) được nghỉ lễ nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (01/5), cụ thể như sau:

- Được nghỉ nhân Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương một (1) ngày: Ngày 06/4/2017 (thứ năm).

- Được nghỉ nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước một (1) ngày: Ngày 30/4/2017 (chủ nhật).

- Được nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01/5 một (1) ngày: Ngày 01/5/2017 (thứ hai).

Thực hiện hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần theo nguyên tắc như sau:

a. Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày: Lễ 30/4 trùng vào ngày chủ nhật (30/4/2017) nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày thứ ba (02/5/2017). Như vậy, dịp nghỉ lễ này, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017.

b. Đối với các cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ và lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị để bố trí lịch nghỉ phù hợp.

2. Các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc từ chiều ngày 05/4/2017 đến hết ngày 06/4/2017 (Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương) và từ chiều ngày 29/4/2017 đến hết ngày 01/5/2017 (Lễ 30/4 và 01/5). Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc trên địa bàn dân cư. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; dọn vệ sinh môi trường, bảo đảm cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh - sạch - đẹp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng trong các ngày nghỉ lễ./.

Chia sẻ bài viết