Tiếng Việt | English

20/01/2016 - 09:48

Thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Long An

Cùng với các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế... công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn tỉnh được chú trọng với nhiều hoạt động đa dạng, góp phần thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại, nâng cao vai trò, vị thế của Long An trong khu vực và quốc tế.

  

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác của Văn phòng xúc tiến công nghiệp chính quyền thành phố Kobe - Nhật Bản đến tìm hiểu về môi trường và chính sách đầu tư tại Long An

Năm 2015, qua các hoạt động đối ngoại, ngoại giao nhân dân, tỉnh Long An tổ chức và tham gia nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch. Thông qua các hoạt động ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa đối ngoại; kết hợp giữa kênh ngoại giao của cấp ủy Đảng, chính quyền, đối ngoại nhân dân nhằm mở rộng hợp tác quốc tế đôi bên cùng có lợi trong thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác,...

Với việc đón tiếp các đoàn cơ quan ngoại giao các nước: Campuchia, Malaysia, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, cùng các đoàn chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các nước, tỉnh chú trọng quảng bá hình ảnh Long An đến bạn bè quốc tế với mong muốn cùng nhau xây dựng quan hệ hợp tác, hữu nghị; qua đó giới thiệu KT-XH, tiềm năng của tỉnh.

Năm 2015, tỉnh tổ chức Hội nghị vinh danh ghi nhận những đóng góp thiện chí của các tổ chức quốc tế, phi Chính phủ nước ngoài trong các chương trình dự án hợp tác nhân dân với sự tham dự của 34 đoàn. Qua các chương trình dự án hợp tác nhân dân, bạn bè quốc tế đã viện trợ cho Long An 30 dự án, phi dự án với tổng giá trị viện trợ trên 17 tỉ đồng,...

Các hoạt động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác TTĐN với kiều bào được tỉnh chú trọng với các hoạt động tiếp xúc, họp mặt kiều bào, thân nhân kiều bào nhân dịp mừng xuân.

TTĐN với nước bạn Campuchia, nhất là các tỉnh Svay Rieng, Pray Veng được xác định là một trong những nội dung then chốt để củng cố, vun đắp tình hữu nghị với các hình thức hoạt động dân vận, hoạt động xã hội thăm hỏi, hỗ trợ, khám bệnh nhân đạo và tặng quà,... cho người dân nghèo 2 bên biên giới.

Tăng cường cung cấp nội dung thông tin cho nhân dân biên giới về mối quan hệ đoàn kết về tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia; đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền sai trái, chống phá của những thế lực xấu, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, an ninh biên giới,…

Công tác TTĐN góp phần nâng cao vị thế của tỉnh Long An trong mắt bạn bè quốc tế, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển kinh tế, củng cố và xây dựng mối quan hệ hữu nghị - hợp tác; mở rộng mạng lưới bạn bè, làm cho các đối tác, bạn bè quốc tế hiểu về truyền thống, con người và tình hình phát triển KT-XH của Long An./.

Hoàng Giang

Chia sẻ bài viết