Tiếng Việt | English

Chuyên Đề: Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Long An - nửa nhiệm kỳ nhìn lại

Vững tin về một nhiệm kỳ nhiều đột phá

Vững tin về một nhiệm kỳ nhiều đột phá

Cập Nhật 09-10-2018 10:48: 55

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Long An đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt tiến độ theo NQ đề ra. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh dành cho phóng viên (PV) Báo Long An online cuộc phỏng vấn xoay quanh vấn đề này.

Tag: Vững tin về một nhiệm kỳ nhiều đột phá, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, chương trình đột phá, công trình trọng điểm, Long An

“Đảng viên đi trước...”

“Đảng viên đi trước...”

Cập Nhật 22-02-2019 20:46: 11

Những đảng viên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ ấp Nhơn Trị 2, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An là những người có nhiều năm tuổi Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên, chi bộ này có nhiều việc làm chăm lo đời sống nhân dân trong ấp.

Tag: Đảng viên đi trước, tuyên truyền vận động, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Long An

Khi lòng dân đã thuận

Khi lòng dân đã thuận

Cập Nhật 16-12-2018 08:42: 52

Thường xuyên đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe đóng góp của nhân dân,... là cách làm hay của Đảng bộ xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An trong công tác dân vận. Với địa phương này, dù điều kiện còn khó khăn nhưng lòng dân đồng thuận sẽ là tiền đề để xã tiếp tục vượt khó đi lên.

Tag: Khi lòng dân đã thuận, công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, Long An

Lực lượng vũ trang Long An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Lực lượng vũ trang Long An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Cập Nhật 29-10-2018 04:55: 01

Năm 2018 là năm thứ 3, lực lượng vũ trang (LLVT) Long An đẩy mạnh thực hiện “3 khâu đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự (QS) tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng điểm Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vững mạnh toàn diện về công tác quốc phòng (QP), QS địa phương, xây dựng nề nếp chính quy, lễ tiết, tác phong quân nhân và rèn luyện kỷ luật bộ đội. Những kết quả đã đạt trên các lĩnh vực công tác là cơ sở, động lực quan trọng góp phần tiếp tục củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tag: Lực lượng vũ trang Long An, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, lực lượng chính quy, lực lượng tinh nhuệ, giáo dục tư tưởng, khí tài quân sự, Đảng bộ quân sự, Long An

Giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân

Giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân

Cập Nhật 28-10-2018 18:25: 01

Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác giảm nghèo (GN), giải quyết việc làm (GQVL) trên địa bàn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương.

Tag: Giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, nông thôn, nông dân, ngân hàng, hỗ trợ vốn, vay vốn, giải pháp thiết thực, Long An

Quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy

Cập Nhật 27-10-2018 05:39: 51

Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải về vấn đề này.

Tag: tinh gọn tổ chức bộ máy, đề án 02, Tỉnh ủy, đơn vị sự nghiệp, hệ thống chính trị, sáp nhập, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Long An

Tân Trụ đột phá trong thực hiện nhiệm vụ

Tân Trụ đột phá trong thực hiện nhiệm vụ

Cập Nhật 27-10-2018 05:38: 07

Qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020), bên cạnh những kết quả, Tân Trụ vẫn còn không ít khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tân Trụ - Nguyễn Ngọc Dãy xoay quanh vấn đề này.

Tag: xây dựng kết cấu hạ tầng, Tân Trụ, thanh long, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, Long An

Kinh tế đang bước vào quỹ đạo phát triển mới

Kinh tế đang bước vào quỹ đạo phát triển mới

Cập Nhật 26-10-2018 05:45: 17

Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2017 của tỉnh Long An đạt khoảng 9,29% và 6 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng kinh tế đạt 10,96%. Các con số này cho thấy tỉnh đạt những dấu ấn quan trọng, thể hiện sự đột phá và tạo động lực cho những năm tiếp theo.

Tag: Nhà máy Thép TVP, công nghiệp, tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, nông sản, ngành thép, cá tra, thanh long, đầu tư hạ tầng, Long An

Đức Hòa: Nửa nhiệm kỳ nỗ lực

Đức Hòa: Nửa nhiệm kỳ nỗ lực

Cập Nhật 26-10-2018 02:53: 18

Qua nửa nhiệm kỳ nỗ lực, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đạt và vượt 10/21 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020). Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Hòa tiếp tục phát huy kết quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Tag: Quê hương đổi mới, Đức Hòa, khu công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, Long An

Cần Đước tập trung phát triển toàn diện

Cần Đước tập trung phát triển toàn diện

Cập Nhật 24-10-2018 10:51: 12

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH.

Tag: tập trung nguồn lục, Cần Đước, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, Nghị quyết Đảng bộ huyện, chỉnh trang đô thị, sơ kết nửa nhiệm kỳ đại hội, Long An

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân số

Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân số

Cập Nhật 22-10-2018 11:28: 48

Xác định thực hiện tốt công tác dân số - sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (DS-SKSS/KHHGĐ) là nhiệm vụ quan trọng.Vì vậy, nửa nhiệm kỳ qua, ngành DS tỉnh Long An triển khai nhiều giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng DS.

Tag: công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, Long An

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

Cập Nhật 22-10-2018 05:53: 33

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ Công an (CA) tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), trên cơ sở quán triệt các NQ của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, NQ của Đảng ủy CA Trung ương, CA các cấp chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT); chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội,...

Tag: an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công an tỉnh, công an các đơn vị, phòng chống tội phạm, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tệ nạn xã hội, camera an ninh, Long An