Tiếng Việt | English

21/06/2024 - 18:53

Thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Thời gian qua, các cấp ủy và tổ chức Đảng ở nhiều địa phương, đơn vị trong tỉnh Long An nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Vì vậy, hoạt động này góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Hóa tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đọc báo từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 30 phút hàng ngày

Kênh thông tin chính thống

Báo, tạp chí của Đảng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là kênh thông tin chính thống tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; giới thiệu, biểu dương những thành tích, mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Báo và tạp chí của Đảng từ lâu đã là người bạn đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Hóa - Hoa Vinh Tuấn Kiệt cho biết: “Thời gian qua, Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc đăng ký mua, tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở Đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị. Hoạt động mua và đọc báo, tạp chí của Đảng còn được đưa vào tiêu chí thi đua của các tổ chức cơ sở Đảng. Hiện nay, 48/48 tổ chức cơ sở Đảng đều tổ chức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng hàng ngày”.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Hóa nghiêm túc trong việc đặt mua và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ đọc báo từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 30 phút hàng ngày. Trung tá Lê Phước Trong - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Hóa, chia sẻ: “Báo và tạp chí của Đảng là kênh thông tin chính thống, là tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ lý luận chính trị, bổ sung kịp thời những kiến thức mới về xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Hiện đơn vị đặt mua và đọc Báo Quân Đội Nhân dân, Báo Nhân Dân, Báo Long An, Tạp chí Xây Dựng Đảng, Tạp chí Cộng Sản,...”.

Kịp thời định hướng dư luận

Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng giúp cán bộ, đảng viên xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa bổ sung kịp thời những kiến thức mới về xây dựng Đảng

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Xã Bình Thạnh được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thủ Thừa đánh giá là một trong những địa phương thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Qua đó, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thạnh - Trần Thị Ngọc Điệp nhận định: “Báo và tạp chí của Đảng phản ánh thực tiễn về công tác xây dựng Đảng; các mô hình hay, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động phát triển KT-XH; công tác giảm nghèo bền vững;... Vì vậy, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng giúp cán bộ, đảng viên trang bị kiến thức, lý luận chính trị đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Thời gian qua, xã quan tâm mua và đọc Tạp chí Cộng Sản, Tạp chí Xây Dựng Đảng, Báo Nhân Dân, Báo Long An, Tạp chí Dân Vận. Những bài viết có nội dung hay, được Ban Chấp hành Đảng bộ xã chọn để quán triệt trong các cuộc họp giao ban cùng đoàn thể xã. Vào dịp chào cờ mỗi sáng thứ hai đầu tuần, ngoài kể những mẩu chuyện về tấm gương Bác Hồ, xã còn triển khai đọc các bài viết mang tính giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người hoạt động không chuyên trách tự soi, tự sửa để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn.

Các phong trào thi đua yêu nước, mô hình Dân vận khéo được xã Bình Thạnh học hỏi từ các địa phương khác thông qua đọc báo, tạp chí của Đảng và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhiều mô hình sản xuất được triển khai hiệu quả, điển hình như mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang cây màu, góp phần giảm hộ nghèo và nâng cao đời sống. Ðến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng/năm; hộ nghèo chỉ còn 0,44%. Cuối năm 2023, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh - Đặng Văn Chính chia sẻ: “Nhờ đọc báo Ðảng nên tôi học hỏi được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Cùng với các tài liệu của Ðảng thì báo và tạp chí của Ðảng không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt nghị quyết chuyên đề. Thông qua đọc báo, tạp chí của Đảng, tôi còn biết được nhiều thông tin trong nước và quốc tế. Mỗi lần gặp gỡ người dân, tôi truyền đạt lại những thông tin ấy để người dân thấy được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước. Từ đó, người dân thay đổi nhận thức, am hiểu pháp luật, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu và thay đổi cách nghĩ, cách làm, áp dụng hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao đời sống”.

Thực tế hiện nay, vẫn còn một số cấp ủy Đảng chưa thực sự sâu sát trong công tác chỉ đạo theo dõi việc mua báo, tạp chí của Đảng. Vì vậy, việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng tại một số đảng bộ, chi bộ chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, thiết nghĩ các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng. Bởi vì, đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và là phương tiện tuyên truyền quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, áp dụng các mô hình hay, cách làm hiệu quả được đăng tải vào hoạt động chuyên môn và sản xuất, kinh doanh./.

Báo, tạp chí của Đảng là tài liệu sinh hoạt Đảng và là phương tiện tuyên truyền quan trọng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, áp dụng các mô hình hay, cách làm hiệu quả được đăng tải vào hoạt động chuyên môn và sản xuất, kinh doanh.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết