Tiếng Việt | English

17/04/2020 - 19:35

Thường vụ Quốc hội quyết nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp 44

Ngoài cho ý kiến vào 5 dự án luật, các báo cáo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng dự phòng hơn 2 ngày để xem xét một số nội dung nếu đủ điều kiện.

Phiên họp dự kiến diễn ra từ 20-23/4 tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về 5 dự án Luật: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (cho ý kiến lần 2); Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thỏa thuận quốc tế; Một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi).

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; Phân bổ, sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019. Điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 – 2020; Điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính; Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”.


Uỷ ban Thường vụ Quốc hội họp phiên bất thường bàn giải pháp ứng phó dịch Covid-19 vào đầu tháng 4 vừa qua

Việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức; Báo cáo chuẩn bị kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV và Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204 cũng sẽ được cho ý kiến tại phiên họp này.

Ngoài ra, Chương trình cũng dự phòng từ ngày 24-28/4/2020 (không kể ngày nghỉ) để Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét một số nội dung nếu đủ điều kiện.

Cụ thể là Dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai. Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung một số dự án.

Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hằng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, Tp. Đà Nẵng. Xem xét, quyết định việc thành lập 3 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết