Tiếng Việt | English

09/09/2015 - 17:20

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo phòng chống tham nhũng

Phiên họp thứ 41 dự kiến diễn ra từ ngày 14-24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo công tác phòng chống tham nhũng.

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi); về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; dự án Luật dược (sửa đổi); dự án Luật quy hoạch; dự án Luật báo chí (sửa đổi); dự án Luật về hội…

Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015.

Nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014; báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược.

Dự thảo Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… cũng là nội dung được cho ý kiến tại phiên họp này./.

Ngọc Thành/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết