Tiếng Việt | English

15/09/2023 - 14:15

Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm, mất việc làm  

Sáng 15/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai văn bản về Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh - Lê Thị Thu Cúc chủ trì hội nghị

LĐLĐ tỉnh triển khai Quyết định số 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/01/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên Công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Quyết định số 7785 có những điểm mới: Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2024 (sau ngày kết thúc chính sách 1 tháng); thời gian hoàn thành hỗ trợ chậm nhất trong ngày 31/3/2024 (3 tháng sau khi kết thúc chính sách);…

Đại diện các doanh nghiệp tham gia thảo luận

Đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ và có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.

Ngoài ra, đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/4/2023).

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn triển khai Hướng dẫn đánh giá chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động của các cấp Công đoàn./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết