Tiếng Việt | English

26/02/2016 - 16:27

Long An:

Tiếp tục nâng chất công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Ngày 26-2-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trần Văn Cần chủ trì hội nghị.

 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần phát biểu tại hội nghị tổng kết 

Hội nghị thông qua tóm tắt báo cáo tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016; kết quả thực hiện về công tác nội chính năm 2015.

Qua tổng kết đánh giá công tác Nội chính năm 2015 cho thấy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh đã đạt kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đó là kết quả phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà, trong đó có sự tham mưu tích cực của các cơ quan khối nội chính và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Công tác quốc phòng-an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh- chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chuyên đề về an ninh trật tự; triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Phát động và triển khai có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh; kết hợp nhiệm vụ quốc phòng-an ninh với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện tốt việc phân công, bố trí lực lượng thực hiện kế hoạch bảo vệ an toàn Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm lớn trên địa bàn tỉnh.

Duy trì tốt các hoạt động đối ngoại, quan hệ hữu nghị giữa các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Long An với Vương quốc Campuchia; thực hiện chặt chẽ các kế hoạch, phương án bảo vệ biên giới, quản lý, bảo vệ đường biên được phân giới và cột mốc biên giới đã cắm, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời vấn đề liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới.

Các cơ quan tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử; thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả bước đầu quan trọng. Các biện pháp phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ; gắn công tác phòng, chống tham nhũng với chấn chỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện cải cách hành chính; một số vụ án có liên quan đến tham nhũng được điều tra, truy tố và xét xử kịp thời,...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tập trung quán triệt, triển khai sâu rộng các văn bản của Trung ương và của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng đôn đốc, tháo gỡ hoặc tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tiếp tục định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,…/.

Ngọc Lan

Chia sẻ bài viết