Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Tiếp tục phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 168 mẹ

Sáng ngày 27-1-2015, tại huyện Tân Thạnh diễn ra buổi lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) ở khu vực Đồng Tháp Mười, gồm các huyện: Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên đến dự.

 

Mẹ Nguyễn Kim Ba xúc động không kiềm được nước mắt

 

Từ năm 1994 đến năm 2001, nước ta có 44.253 Bà Mẹ VNAH được phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý này, trong đó, Long An có 2.040 bà mẹ. Để tiếp tục ghi nhận những đóng góp to lớn của các mẹ trong công cuộc chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch nước đã ban hành 2 quyết định: Phong tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH cho 42 bà mẹ, đồng thời truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH cho 796 mẹ đã từ trần ở tỉnh Long An.Riêng đối với 5 huyện và 1 thị xã ở khu vực Đồng Tháp Mười, đợt này có 10 mẹ được phong tặng (Tân Thạnh 3 mẹ, Tân Hưng 3 mẹ, Vĩnh Hưng 1 mẹ, Mộc Hóa 1 mẹ, Thạnh Hóa 2 mẹ) và 84 mẹ được truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH (Tân Thạnh 29 mẹ, Tân Hưng 6 mẹ, Vĩnh Hưng 6 mẹ, Mộc Hóa 19 mẹ, Thạnh Hóa 12 mẹ, Kiến Tường 12 mẹ).

Đó là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng và Nhà nước dành cho sự cống hiến và hy sinh cao cả và thầm lặng của các mẹ.

Buổi chiều cùng ngày, tại TP.Tân An cũng diễn ra buổi lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ VNAH cho 74 mẹ thuộc TP.Tân An và huyện Thủ Thừa. Trong đó, 4 mẹ được phong tặng là mẹ Nguyễn Kim Ba, Nguyễn Thị Giỏi (TP.Tân An) và mẹ Nguyễn Thị Trà, Đoàn Thị Đây (huyện Thủ Thừa).

HOÀNG THÚY

 

Chia sẻ bài viết