Tiếng Việt | English

21/01/2021 - 17:16

Treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

UBND tỉnh Long An thông báo việc treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), như sau:

Tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước treo cờ Tổ quốc và cờ phướn kể từ sáng ngày 24/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021.

UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc kể từ sáng ngày 24/01 đến hết ngày 03/02/2021, đồng thời thông báo đến các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện treo cờ Tổ quốc và cờ phướn trong khoảng thời gian nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc và cờ phướn ở cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý; tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan khu phố, cơ quan, đơn vị và nhà ở xanh, sạch, đẹp; bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng gắn với việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong các ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)./.

BLA

Chia sẻ bài viết