Tiếng Việt | English

19/01/2016 - 09:34

Công tác Dân vận năm 2016

Triển khai, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống

Ngày 18-1-2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy Long An tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2016. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2015

Năm qua, công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước tiếp tục được chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt trên các lĩnh vực, nhất là thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; thực hiện tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, tiếp dân, tăng cường công tác hòa giải cơ sở.

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang ngày càng đi vào chiều sâu, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các đơn vị tổ chức đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo tại tỉnh Prey Veng và Svay Rieng (Vương quốc Campuchia). Qua đây, góp phần tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân, củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Cấp ủy Đảng quan tâm kiện toàn ban chỉ đạo công tác tôn giáo-dân tộc; chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp thực hiện tốt vai trò của mình, nhất là công tác vận động, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, đáp ứng yêu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo và sinh hoạt tín ngưỡng-tôn giáo của nhân dân,...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Trần Văn Cần ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt của công tác dân vận trong năm qua. Đồng thời, ông yêu cầu thời gian tới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất cấp ủy về công tác dân vận; tích cực triển khai, thực hiện đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhanh chóng đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua dân vận khéo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh,...

Dịp này, có 6 tập thể được nhận giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2015./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết