Tiếng Việt | English

29/03/2024 - 16:45

Triển khai Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Dương Quốc Huy chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại điểm cầu tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Huỳnh Văn Sơn chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định của Luật Thanh tra năm 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thanh tra; Nghị định số 03/2024/NĐ-CP, ngày 11/01/2024 của Chính phủ về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Đồng thời, các đại biểu được nghe Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ - Trần Văn Long giới thiệu một số nội dung chính và những điểm mới của Luật Thanh tra và các Nghị định quy định chi tiết. Đây là các văn bản pháp luật quan trọng tạo cơ sở pháp lý đầy đủ toàn diện cho tổ chức hoạt động thanh tra.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được giải đáp những ý kiến, kiến nghị về những nội dung liên quan đến thẩm quyền của đoàn thanh tra, thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra, chức năng thanh tra chuyên ngành, quy định về trưởng đoàn thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ - Dương Quốc Huy đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những hoạt động tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức để giúp hiểu rõ hơn, đúng và đầy đủ hơn các quy định, nhất là những điểm mới về chức năng thẩm quyền của người tiến hành thanh tra tạo cơ sở thực hiện có hiệu quả các hoạt động thanh tra.

Luật Thanh tra năm 2022 có 8 chương, 118 điều, hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, bổ sung những quy định mới trên cơ sở thực tiễn.

So với Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 có một số nội dung cơ bản và điểm mới về trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; hoạt động thanh tra; việc xây dựng, ban hành kết luận thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động thanh tra; xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết