Tiếng Việt | English

18/01/2020 - 02:05

Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Ngày 17/01, Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Phó trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Long An - Lê Sơn Hà phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị này, Ban nội chính Tỉnh ủy báo cáo tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh năm 2019. Trong năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định. Các ngành, các cấp tích cực chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền nên đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân được nâng lên. Trong năm, vụ việc tham nhũng có xảy ra nhưng quy mô, thiệt hại không lớn và tính chất ít nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, tội phạm về ma túy, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có chiều hướng gia tăng, tình trạng một số vụ khiếu nại đông người liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng còn phức tạp.

Ngoài ra, còn án bị hủy do lỗi chủ quan, tiến độ giải quyết án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng kết quả chưa cao. Còn ít vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy - Lê Sơn Hà đề nghị các cơ quan khối nội chính Đảng và Ban Nội chính Tỉnh ủy quan tâm rà soát, xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường phối hợp, nắm tình hình để kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các giải pháp giải quyết hiệu quả công tác nội chính. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, gắn với Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

“Bên cạnh đó, phải chú trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức bộ máy, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực và phải thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, tận tụy với công việc, liêm chính, trong sạch, có phương pháp làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao”, ông Lê Sơn Hà nhấn mạnh./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết