Tiếng Việt | English

02/04/2016 - 12:09

Trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước

Quốc hội sẽ xem xét, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội với ông Huỳnh Ngọc Sơn và Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn.

Sáng nay (2/4), sau khi bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn (phải) và Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn

Tờ trình nêu rõ, trong quá trình đảm nhiệm chức vụ, từng đồng chí luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, nay do yêu cầu bố trí, sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội Đảng lần thứ XII, thực hiện thông báo số 03 ngày 16/3/2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu, phê chuẩn tại Kỳ họp 11 Quốc hội khoá XII, căn cứ điều 74 Hiến pháp, Điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 39 Nội quy kỳ họp QH, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với 8 người.

Theo đó, Quốc hội sẽ xem xét miễn nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Huỳnh Ngọc Sơn; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội đối với ông Ksor Phước.

Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp đối với ông Nguyễn Văn Hiện.

Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính ngân sách đối với ông Phùng Quốc Hiển

Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng – an ninh đối với ông Nguyễn Kim Khoa.

Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội đối với ông Đào Trọng Thi.

Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội đối với bà Trương Thị Mai.

Uỷ viên uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thị Nương.

Cũng trong sáng nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII, ông Nguyễn Hữu Vạn được Quốc hội bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

“Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể kiểm toán nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết.

Chiều nay, sau khi nghe Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm các chức vụ trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đầu tuần sau (4/4), Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội./. 

Ngọc Thành/VOV.VN

Chia sẻ bài viết