Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 09:28

Từng bước hiện đại hóa công tác cải cách hành chính Nhà nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì hội nghị

Sáng nay, UBND tỉnh Long An tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2011- 2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước, giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện nội dung, giải pháp cải cách hành chính đã tác động làm chuyển biến tích cực trong cơ chế, chính sách của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc ổn định và thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh ban hành 11 văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của địa phương. Toàn tỉnh có 100% cơ quan, đơn vị và các cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện niêm yết công khai tất cả các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng như trên website của từng cơ quan, đơn vị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện bảo đảm sự công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ, giao dịch của tổ chức và công dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 6/19 sở, ngành thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã tiếp nhận hồ sơ, nhập thông tin vào phần mềm, scan tất cả văn bản liên quan.
Đặc biệt, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngày được nâng lên, hạn chế việc gây phiền hà, bức xúc trong dân,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính Nhà nước còn bộc lộ một số hạn chế như: Việc rà soát, hệ thống hóa và đánh giá thể chế trên các lĩnh vực quản lý nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu cải cách, vẫn còn lĩnh vực có nhiều văn bản chưa thống nhất; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số nơi chưa tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc, quy trình thực hiện cơ chế; còn một số nơi ở cấp xã niêm yết thủ tục hành chính chưa khoa học,…

Tại hội nghị, đại biểu được nghe một số sở, ngành, địa phương tham luận nêu những thuận lợi cũng như các biện pháp khắc phục khó khăn trong công tác cải cách hành chính Nhà nước./.

Phong Nhã

 

Chia sẻ bài viết