Tiếng Việt | English

15/05/2018 - 20:59

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An

Tuyên dương 15 tập thể, 45 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác

Ngày 15/5, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Long An họp mặt và tuyên dương điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018.

Tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần phòng ngừa, ngăn chặn bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần quần chúng, sát quần chúng, lắng nghe, đối thoại với quần chúng, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu gắn với việc khắc phục những hạn chế, tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình có hiệu quả.

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đều nhận thức sự cần thiết và yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, trong Đảng bộ khối xuất hiện nhiều cách làm hay, hiệu quả, đóng góp lớn vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Đảng ủy khối tuyên dương 15 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết