Tiếng Việt | English

07/09/2015 - 11:22

Long An

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Vừa qua, tại xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, Thanh tra tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KN-TC) ở xã, phường, thị trấn năm 2015 (Đề án 01-1133/QĐ-TTg).


Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Các đại biểu được giới thiệu các quy định về quyền và nghĩa vụ của người KN-TC; trình tự, thủ tục giải quyết KN-TC; thẩm quyền giải quyết KN-TC của các cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Những thông tin được phổ biến tại hội nghị sẽ giúp cán bộ, công chức ở cơ sở thực hiện tốt hơn trong công tác tiếp dân, giải quyết KN-TC.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KN-TC cho cán bộ, công chức để hướng dẫn nhân dân nắm và hiểu rõ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật về KN-TC./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích