Tiếng Việt | English

16/07/2015 - 17:58

Hội nghị trực tuyến Ban Tuyên giáo Trung ương

Tập huấn tuyên truyền đại hội Đảng

Sáng 16-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 7 và tập huấn tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Dự và báo cáo tại hội nghị có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh. Tại điểm cầu Long An do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Các báo cáo viên tham tham dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Bên cạnh việc thông tin về một số nội dung cốt lõi trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu trong báo cáo chính trị trình đại hội, các cấp ủy cần đặc biệt lưu ý các chủ đề của Đại hội. Bởi đây là những nhiệm vụ trọng tâm, là mục tiêu xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, nhất là tập trung tuyên truyền kết quả đại hội cấp cơ sở và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức. Thông qua đó rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội cấp huyện và cấp tỉnh được tốt hơn./.

Mai Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết