Tiếng Việt | English

30/07/2020 - 10:08

UBND tỉnh Long An công bố các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 30/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út triển khai và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh Long An quyết định bổ nhiệm có thời hạn Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ - Nguyễn Hoàng Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/8/2020.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út trao quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Minh (bìa trái), Nguyễn Quốc Phan (thứ 3, trái qua), Trần Văn Năm (bìa phải)

Bổ nhiệm có thời hạn Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp – Trần Văn Năm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/08/2020.

Đồng thời, UBND tỉnh quyết định điều động Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh – Nguyễn Quốc Phan đến công tác tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 01/08/2020.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm đợt này. Đồng thời, ông đề nghị các đồng chí trên cương vị mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, phát huy năng lực, kinh nghiệm để cùng tập thể xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần cho sự phát triển của tỉnh cũng như thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết