Tiếng Việt | English

05/06/2017 - 16:57

UBND tỉnh Long An thống nhất nội dung trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 05/6, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp thảo luận một số nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp lệ giữa năm 2017), HĐND tỉnh khóa IX.


Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đề nghị các sở, ngành liên quan thảo luận, đưa ra giải pháp cụ thể về các vấn đề sẽ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới

Dự kiến, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 30 nội dung, trong đó 14 báo cáo và 16 tờ trình.

Tại cuộc họp, đại biểu đóng góp ý kiến hoàn chỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2017; Tờ trình về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù của tỉnh năm 2017; Tờ trình về việc thông qua Đề án thành lập thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng tập trung thảo luận về tiến độ, kết quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2017; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 (kỳ họp lệ cuối năm 2016), HĐND tỉnh khóa IX; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh đối với 3 nội dung: Công tác quản lý đất đai gắn với quản lý trật tự xây dựng ở nông thôn, công tác bảo vệ môi trường và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thuộc dự án khu dân cư và tái định cư; việc thực hiện Kết luận số 747/KL-HĐND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch HĐND tỉnh về phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa IX.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đề nghị, sau cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, thống kê, cập nhật thông tin, đánh giá lại các nội dung đã thảo luận để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết