Tiếng Việt | English

04/08/2015 - 11:23

Ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào đời sống

Qua theo dõi các ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020, tôi thấy các ý kiến đều xác thực với mong muốn chúng ta nhìn rõ, đánh giá đúng những việc làm được, chưa được để có những giải pháp thiết thực, phù hợp trong nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đưa Long An ngày càng phát triển.

Đứng với góc độ người dân, chúng tôi rất quan tâm về chất lượng cuộc sống qua việc ứng dụng công nghệ - thông tin, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; đặc biệt là tầm quan trọng của khoa học - công nghệ trong nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Theo đánh giá trong dự thảo, 5 năm qua, hoạt động khoa học - công nghệ của tỉnh có tiến bộ và đạt những kết quả tốt, góp phần thiết thực vào việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Nhiều đề tài, dự án được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn,... đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc giải quyết một số vấn đề bức xúc của xã hội và tạo đột phá, định hướng trong đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu, tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Theo tôi, phát huy những thành quả đó, chúng ta tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, các đề tài khoa học, nhất là lĩnh vực công nghệ cao nhằm tạo đà cho khoa học - công nghệ phát triển, qua đó, ứng dụng vào nhiều lĩnh vực đời sống, góp phần giảm nghèo, ổn định đời sống người dân, thúc đẩy KT-XH phát triển. Và nhất thiết phải lựa chọn kỹ các đề tài phù hợp với thực tế địa phương, có tính khả thi cao.

Bên cạnh đó, tỉnh ta cần có thêm nhiều chính sách cho hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ. Có như vậy mới tập hợp được trí tuệ, phát huy sức lao động sáng tạo của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh./.

Nguyễn Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích