Tiếng Việt | English

22/10/2020 - 22:35

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thủ Thừa: Kiểm tra, giám sát công bằng, chính xác, nâng cao uy tín của Đảng

Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An đã thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy các chuyên đề kiểm tra, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.