Tiếng Việt | English

22/10/2020 - 22:35

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thủ Thừa: Kiểm tra, giám sát công bằng, chính xác, nâng cao uy tín của Đảng

Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An đã thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy các chuyên đề kiểm tra, giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Thời gian qua, UBKT Huyện ủy Thủ Thừa thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình để tiến hành kiểm tra và xử lý các tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy sơ kết, đánh giá hoạt động ngành

Các vụ việc sai phạm được kiểm tra, kiểm điểm, xử lý kịp thời, công bằng, chính xác, nâng cao uy tín của Đảng, tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian qua, UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra 3 chuyên đề đối với 23 tổ chức Đảng, 22 người đứng đầu cấp ủy; giám sát 2 chuyên đề đối với 6 tổ chức Đảng và 5 người đứng đầu cấp ủy; kiểm tra 47 tổ chức Đảng và 35 đảng viên, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Để tạo tính nghiêm minh của Đảng, UBKT Huyện ủy đã quyết định kỷ luật đối với 6 đảng viên; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành giám sát đối với 61 tổ chức Đảng và 48 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, quy chế làm việc. Đồng thời, UBKT Huyện ủy tập trung lãnh đạo thực hiện đạt một số chỉ tiêu nghị quyết đề ra về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng nói riêng, giúp nâng cao uy tín của tổ chức Đảng trước nhân dân.

Với những thành tích đã đạt, UBKT Huyện ủy Thủ Thừa được UBND huyện tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBKT Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (hạng nhất cụm thi đua). Đặc biệt, UBKT Huyện ủy còn vinh dự được Huyện ủy, UBND huyện biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020./.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết