Tiếng Việt | English

06/04/2018 - 16:33

Vai trò của chủ tịch công đoàn cơ sở trong thỏa ước lao động tập thể

Ngày 06/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội thảo về "Vai trò của chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong công tác Thỏa ước lao động tập thể và đối thoại năm 2018". Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Công Hoàng Bạch cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành dự.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh -Lê Thị Rết phát biểu tại Hội thảo 

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm của chủ tịch CĐCS ở những doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện tốt hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đặc biệt là việc thương lượng tập thể thành công, ký kết được thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Thời gian qua, chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp nỗ lực phối hợp người sử dụng lao động tổ chức nhiều phong trào thi đua nhằm mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Tại Hội thảo, một số đại biểu nêu ý kiến về việc thực hiện hoạt động đối thoại hiệu quả, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai tại đơn vị và đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Hội thảo còn tập trung trao đổi, đánh giá công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các cấp CĐ, giữa người sử dụng lao động với ban chấp hành CĐCS của doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định của pháp luật trong thời gian qua./.                         

                      Song Hồng
Chia sẻ bài viết