Tiếng Việt | English

Khu mộ cổ giữa dòng Cổ Chiên

Cù lao Dài gồm 2 xã Thanh Bình và Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Vào thời chúa Nguyễn, cù lao này được gọi là Trường Châu vì nó đẹp và quý như hạt châu ngọc dài.