Tiếng Việt | English

01/11/2019 - 14:37

Văn phòng Chính phủ triển khai công tác dịch vụ công quốc gia qua mạng

Sáng nay, 01/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – Mai Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, vận hành và phát triển cổng thông tin dịch vụ công quốc gia với hệ thống dịch vụ công điện tử giữa các bộ, ngành, các tỉnh, thành trên phạm vi toàn quốc.

Toàn cảnh tại phòng họp trực tuyến tỉnh Long An

Tại Long An, ông Mai Văn Nhiều, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND – UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Cổng dịch vụ công quốc gia được thành lập và hoạt động trên quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công; đáp ứng mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

Cổng Dịch vụ công quốc gia hoạt động tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn là địa chỉ duy nhất để công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Hiện nay, cổng thông tin dịch vụ công quốc gia đưa vào phục vụ 2 hạng mục dành cho cá nhân công dân và doanh nghiệp với gần 30 loại hình dịch vụ, đáp ứng nhu cầu cơ bản về thủ tục hành chính công dân như: lao động, việc làm, tiền lương, thuế, bảo hiểm, học tập trong và ngoài nước, giấy tờ, chứng từ căn cước công dân, giấy phép lái xe, phí dịch vụ điện, nước… Các dịch vụ phục vụ doanh nghiệp bao gồm: Các nhóm dịch vụ công cho doanh nghiệp như khởi sự kinh doanh, cấp phép xây dựng, quyền sử dụng đất, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp, thủ tục xuất nhập khẩu, thuế, hải quan… cũng được đưa vào kết nối, vận hành trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác thực hiện các nghị định, chỉ thị của Chính phủ về tiến độ, lộ trình thực hiện đề án dịch vụ công quốc gia trong năm 2019-2020 để ngày càng có nhiều dịch vụ công của nhiều bộ, ngành, nhiều địa phương được tích hợp trên cổng điện tử dịch vụ công quốc gia./.

Hữu Minh – Xuân Quốc/la34.com.vn

Chia sẻ bài viết