Tiếng Việt | English

18/10/2017 - 18:19

Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2017):

Văn phòng Tỉnh ủy Long An viết tiếp truyền thống vẻ vang 87 năm của Văn phòng cấp ủy

Trải qua 87 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, hoạt động của văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng. Xuyên suốt những chặng đường đấu tranh và xây dựng đầy gian khổ mà vinh quang, truyền thống của Văn phòng Tỉnh ủy đã được đắp bồi, tô thắm bằng những trang sử vẻ vang và rất đỗi tự hào.


Họp mặt cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy nhân ngày 18/10/2017

Trong 15 năm tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945), tuy bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy chưa thực sự hình thành, nhưng công tác phục vụ cấp ủy hai tỉnh Chợ Lớn và Tân An đã được thực hiện với nhiều hoạt động: In ấn, phát hành, vận chuyển tài liệu của Đảng; bố trí nơi ăn ở, liên lạc, đưa đón, bảo vệ cán bộ lãnh đạo Đảng; tổ chức các hội nghị cấp ủy, tìm kinh phí hoạt động cho cấp ủy,…

Trong điều kiện hoạt động bí mật và hết sức khó khăn, bộ phận đảm nhận công tác phục vụ Tỉnh ủy Chợ Lớn và Tỉnh ủy Tân An thời kỳ 1930 - 1945 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Làm cầu nối hữu hiệu giữa Tỉnh ủy với các quận, tổng, làng; góp phần bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự an toàn của Tỉnh ủy,…

Những nỗ lực bền bỉ, âm thầm của những người làm công tác văn phòng buổi đầu sơ khai đó đã đặt những viên gạch đầu tiên tạo dựng nền tảng cho lịch sử Văn phòng cấp ủy tỉnh Long An.

Trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954), Văn phòng Tỉnh ủy chính thức hình thành ở cả hai Đảng bộ Chợ Lớn và Tân An. Trực tiếp chỉ đạo công tác văn phòng là Thường trực Tỉnh ủy (Bí thư, Phó Bí thư) hoặc Ủy viên Thường vụ làm nhiệm vụ Thường trực. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gọn, cơ động. Công việc thường xuyên của Văn phòng là: Văn thư, thông tin liên lạc, bảo vệ và bảo đảm hậu cần cho lãnh đạo, tổ chức và phục vụ các hội nghị Tỉnh ủy,…

Cán bộ, nhân viên Văn phòng còn tham gia xây dựng và chiến đấu bảo vệ căn cứ, tăng gia sản xuất; thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của tình hình.

Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ (làm công tác văn thư, liên lạc, điện đài, bảo vệ,…), Văn phòng từng bước vươn lên thực hiện nhiệm vụ tham mưu (giúp Tỉnh ủy chuẩn bị văn bản, tài liệu; góp phần tổ chức các hội nghị Tỉnh ủy và Đại hội Đảng bộ tỉnh,…). Trong hoàn cảnh có nhiều gian nan, thử thách của cuộc kháng chiến, đây là những bước tiến đáng ghi nhận của hoạt động Văn phòng cấp ủy và bộ máy làm công tác văn phòng.


Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh (thứ 5, bên phải sang) và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - Nguyễn Bá Luân (bìa trái) trao Kỷ niệm chương cùng tặng quà cho cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy (18/5/1930-2015). Ảnh: Hùng Dũng

Trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ (1954-1957), trên địa bàn tỉnh Long An có hai đảng bộ: Đảng bộ Tân An và Đảng bộ Chợ Lớn. Nhiệm vụ chủ yếu của đội ngũ làm công tác văn phòng lúc này là văn thư, liên lạc và bảo vệ cấp ủy (trong điều kiện hoạt động hết sức căng thẳng và nguy hiểm bởi chính sách “tố cộng, diệt cộng” của Mỹ - Diệm).

Từ năm 1957 đến năm 1975, hình thành hai Tỉnh ủy Long An và Kiến Tường, mỗi tỉnh ủy đều có bộ máy Văn phòng. Tùy tình hình và điều kiện cụ thể ở mỗi địa phương và mỗi giai đoạn, cơ cấu và nhiệm vụ hoạt động có thể có khác nhau, nhưng công tác chủ yếu của Văn phòng cấp ủy cả hai tỉnh thời kỳ chống Mỹ đều tập trung vào các nhiệm vụ chính là đảm bảo an toàn, hậu cần, tài liệu và thông tin liên lạc cho Tỉnh ủy làm việc.

Công việc thường xuyên của Văn phòng là: Nghiên cứu soạn thảo các tài liệu, văn bản, quyết định của Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của Tỉnh ủy; tổng hợp báo cáo từ các huyện, các ban Đảng; đánh máy, in ấn; giao liên, giao dịch; cơ yếu, điện đài; bảo vệ, hậu cần, y tế; phục vụ các hội nghị Tỉnh ủy và Đại hội Đảng bộ,...

Ngoài công việc chuyên môn, cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy còn tham gia lao động sản xuất và chiến đấu, xây dựng nơi làm việc và trú ẩn, xây dựng căn cứ, làm công tác dân vận,...


Văn phòng Tỉnh ủy tặng quà cho gia đình có công cách mạng khó khăn tại xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2015). Ảnh: Thanh Nga

Qua 21 năm chống Mỹ là thời kỳ gian truân ác liệt nhất với rất nhiều hy sinh tổn thất, nhưng cũng chính là thời kỳ Văn phòng lập được những thành tích và chiến công oanh liệt nhất. Nhiều cán bộ, nhân viên của Văn phòng được tuyên dương dũng sĩ diệt Mỹ, diệt ngụy, được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và huân chương, huy chương; trở thành những tấm gương, những điển hình tiêu biểu trong chiến đấu và trong công tác của toàn Đảng bộ.

Trưởng thành nhanh chóng và vững vàng qua thực tiễn khó khăn ác liệt của hai cuộc kháng chiến, cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy Long An bước vào thời kỳ cách mạng mới với bề dày truyền thống đáng tự hào. Công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới (1975-1996) tiếp tục đòi hỏi bộ máy Văn phòng không ngừng vươn lên cả về trình độ chính trị lẫn năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước, của nhân dân. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và tinh thần năng động, sáng tạo, cầu tiến, tăng cường đoàn kết thống nhất cao trong tập thể cơ quan, Văn phòng Tỉnh ủy Long An từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tham mưu và phục vụ trực tiếp hằng ngày cho Tỉnh ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cho công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy; đồng thời là cầu nối giữa Tỉnh ủy với các cấp ủy đảng cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Bước sang giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Văn phòng Tỉnh ủy càng chú trọng thực hiện chức năng tham mưu, phục vụ; không ngừng nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức; tích cực chủ động trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất - hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát - thẩm định, kiểm tra - phối hợp; cũng như những nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy giao.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Văn phòng đảm trách khối lượng công việc khá nhiều. Trong đó tập trung tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương khoá XI; thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tham mưu theo dõi việc khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; chuẩn bị nội dung, tham mưu Tỉnh ủy tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (2015-2020) thành công tốt đẹp. Trong nhiệm kỳ qua, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã hoàn thành việc biên soạn và phát hành công trình lịch sử Văn phòng cấp ủy tỉnh Long An (1930-2010) đúng tiến độ, được đánh giá chất lượng tốt.


Đoàn Học viện Chính trị khu vực II gồm các học viên lớp bồi dưỡng chức danh chánh, phó văn phòng Huyện ủy và tương đương (các đơn vị Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng,...) đi nghiên cứu thực tế tại huyện Cần Giuộc tháng 9/2015. Ảnh: Thanh Nga

Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020, Văn phòng Tỉnh ủy chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn chỉnh các loại văn kiện sau Đại hội, tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy, ban hành 2 Nghị quyết thực hiện Chương trình đột phá và Kết luận thực hiện 3 công trình trọng điểm của Đại hội X, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hàng năm.

Năm 2016-2017, là 2 năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Văn phòng Tỉnh ủy xác định mục tiêu phải hoàn thành thắng lợi Nghị quyết trong giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ đặt ra để làm đòn bẩy cho những năm còn lại.

Trong 2 năm đầu thực hiện Nghị quyết, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức các hội nghị Tỉnh ủy đến lần thứ 9, triển khai quán triệt các hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XII); tổng kết, sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy chế, các cuộc làm việc với nhiều địa phương, đơn vị để nắm tình hình, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Từ thực tế công tác, nhiều cán bộ lãnh đạo Văn phòng nhanh chóng trưởng thành, tiến bộ về bản lĩnh chính trị, tri thức, phong cách ứng xử, tác phong sâu sát với quần chúng,… được Đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, nhân dân tín nhiệm, đánh giá cao và giao các trọng trách trong hệ thống chính trị.


Văn phòng Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 và họp mặt truyền thống văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2002). Ảnh TL

Đối với Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, năm 2009 được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; năm 2010 nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; năm 2011 nhận Bằng khen của Chánh Văn phòng Trung ương, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; năm 2012 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; năm 2013 nhận Cờ thi đua của Văn phòng Trung ương Đảng, Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh; năm 2014 nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; năm 2015 nhận Huân chương Lao động Hạng I.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay, để nâng cao chất lượng tham mưu phục vụ, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tham mưu thực hiện tốt chương trình làm việc của cấp ủy với chất lượng cao nhất, đồng thời tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh.

- Tham mưu, theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các ngành, địa phương; xây dựng và thực hiện chương trình đi cơ sở của Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức các cuộc khảo sát thực tế, làm việc với các ngành, địa phương, cơ sở.

- Tập trung đổi mới công tác nắm tình hình, tổng hợp, xử lý các nguồn thông tin để tham mưu, đề xuất thường trực, ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

- Duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo của Tỉnh ủy và giao ban Thường trực Tỉnh ủy định kỳ, đột xuất.

- Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy trong công tác tiếp nhận và chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.


Văn phòng Tỉnh ủy Long An đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Bảo đảm các điều kiện vật chất, phương tiện, phục vụ làm việc hàng ngày của Thường trực Tỉnh ủy, các cuộc hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy; các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh.

- Quản lý chặt chẽ ngân sách, tài sản của Đảng bộ đúng quy định; thu, chi ngân sách theo kế hoạch, đúng chế độ chính sách.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tin học hóa công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, công tác quản lý cán bộ, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ.

- Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan đảng, nhất là việc tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương; đảm bảo tốt công tác an ninh mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp ủy không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, viết tiếp truyền thống vẻ vang 87 năm của Văn phòng cấp ủy./.

Văn phòng Tỉnh ủy Long An

Chia sẻ bài viết