Tiếng Việt | English

17/10/2015 - 16:22

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị trực tuyến liên ngành với 15 đơn vị huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06 “ Hướng dẫn thi hành quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” và 10 tháng đầu năm 2015 thực hiện Thông tư liên tịch số 01 về trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Từ khi Thông tư liên tịch số 06 ngày 2/8/2013 được liên ngành Trung ương ban hành, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An định kỳ hàng tuần, hàng tháng đều có quy chế phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cho Viện kiểm sát cùng cấp để Viện kiểm sát tiến hành hoạt động kiểm sát. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo đạt 94,55% (2.638/2.790 số thụ lý).

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã báo cáo về tình hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ở hai cấp. Kết quả, tuy số vụ trả hồ sơ để điều tra bổ sung vẫn còn nhưng so với năm 2014 tỷ lệ trả hồ sơ của 10 tháng đầu năm 2015 đã có giảm.

Các đại biểu đã chủ động đưa ra những giải pháp mới có chất lượng, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện và phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 06 và Thông tư liên tịch số 01. Qua đó đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới, góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh./.

CTV: Kim Ngân

Chia sẻ bài viết