Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 10:17

Việt Nam tham gia Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB)

Ngày 29-6, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã đại diện cho Việt Nam cùng đại diện 56 quốc gia thành viên sáng lập khác của Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ký điều lệ hoạt động của ngân hàng này.

 AIIB là một định chế tài chính đa phương, trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh và có mức vốn điều lệ 100 tỷ USD, với 57 thành viên sáng lập, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

Mục tiêu hoạt động của AIIB là thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững thông qua đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực, tập trung vào các dự án trong lĩnh vực: giao thông, năng lượng, viễn thông, nông nghiệp, môi trường, phát triển đô thị...

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, việc Việt Nam tham gia làm thành viên sáng lập của AIIB là phù hợp với chủ trương, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về việc Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam đang trong quá trình phát triển từ nay đến năm 2020, nhu cầu đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng là rất lớn. “Với việc tham gia làm cổ đông của AIIB, Việt Nam bổ sung được một nguồn quan trọng để thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng của đất nước” - Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết.

Cũng theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình, tham gia AIIB với tư cách là cổ đông sáng lập, Việt Nam có thêm nhiều quyền ưu đãi, bao gồm quyền tham gia việc hoạch định và xây dựng chính sách của ngân hàng này ngay từ đầu và trong suốt quá trình hoạt động của ngân hàng, từ đó thể hiện được tiếng nói của Việt Nam cũng như các cổ đông có quy mô nhỏ khác trong ngân hàng này. Hơn nữa, với tư cách cổ đông sáng lập, có số vốn được phân bổ, Việt Nam cũng có điều kiện để tham gia các vị trí điều hành của ngân hàng, như giám đốc điều hành, giám đốc điều hành phụ khuyết trong thời gian tới./.

Bảo Minh/sggp.org.vn

Chia sẻ bài viết