Tiếng Việt | English

29/12/2015 - 16:58

Việt Nam tích cực tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Ba sỹ quan Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)

Sáng 29/10, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã chủ trì cuộc họp, đánh giá kết quả các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đã triển khai thực hiện trong năm 2015; bàn phương hướng chuẩn bị lực lượng trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị lực lượng công binh tham gia vào một số phái bộ của các quốc gia khác với hình thức cùng đóng góp lực lượng theo lời mời của Liên hợp quốc; công tác chuẩn bị lễ ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2, Đội công binh và chương trình huấn luyện chuyên môn, huấn luyện tiền triển khai sau khi ra mắt các đơn vị này.

Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là chủ trương lớn của Nhà nước và Quân đội, hiện thực hóa chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ, tích cực chủ động đóng góp vào các vấn đề an ninh và hòa bình quốc tế.

Trong năm qua, các cơ quan Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu đã thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác chuẩn bị, triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình của Bộ Quốc phòng.

Đặc biệt, việc hai cán bộ của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và Trung Phi đã hoàn thành nhiệm vụ đợt đầu trở về nước, đang tạo ra hiệu ứng thuận lợi trong dư luận xã hội về việc Quân đội Việt Nam tích cực, chủ động triển khai chính sách đối ngoại quốc phòng, góp phần duy trì ổn định ở các điểm nóng trên thế giới.

Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã thành lập đội hình Bệnh viện dã chiến cấp 2, đang huấn luyện đào tạo và sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ; đang chuẩn bị lễ ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội công binh trong quý 1/2016.

Trong thời gian tới, Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục huấn luyện lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình theo chuẩn của Liên hợp quốc và sẵn sàng tham gia vào một phái bộ phù hợp với điều kiện, khả năng của Việt Nam khi Liên hợp quốc có yêu cầu; tiếp tục triển khai các lớp tiếng Anh theo chương trình hợp tác với nước ngoài, đồng thời kết hợp xen kẽ đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ ngành và huấn luyện quân sự./. 

Nguyễn Cường/Vietnam+

Chia sẻ bài viết