Tiếng Việt | English

03/02/2023 - 09:36

Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sức bật mới, niềm tin mới!

Ngày 03/02/2023, Đảng ta tròn 93 tuổi. Trong suốt chặng đường ấy, với từng giai đoạn lịch sử cụ thể, Đảng có những chủ trương, nghị quyết (NQ) đúng đắn, lãnh đạo, xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh, chỉ đạo sâu sát

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ huyện Bến Lức, tỉnh Long An luôn ra sức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ có tính chiến lược qua các kỳ đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện; đoàn kết, thể hiện ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất.

Huyện Bến Lức đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Bí thư Huyện ủy Bến Lức - Trần Hoàng Nhân cho biết, Đảng bộ huyện sớm xác định và kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng giảm dần kinh tế nông nghiệp, không ngừng tăng trưởng kinh tế công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ trên cơ sở tranh thủ các nguồn lực đầu tư của tỉnh, Trung ương và huy động các nguồn lực xã hội hóa. Từ ĐH Đảng bộ huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-2015), phát triển theo hướng “Công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, đô thị” được Đảng bộ khẳng định, từ đó tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm gần 99%, nông nghiệp còn trên 1%. Tốc độ đô thị hóa khá nhanh làm thay đổi tích cực diện mạo đô thị. Thu hút đầu tư hàng năm đạt khá cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện luôn ở mức cao, năm 2022 là 15,07%. Huyện thực hiện đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu NQ Huyện ủy năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên, thu ngân sách nhà nước đạt mốc 1.000 tỉ đồng, trở thành một trong những huyện đầu tàu, động lực kinh tế của tỉnh.

Ông Trần Hoàng Nhân nhấn mạnh, những thành tựu về KT-XH, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trên chặng đường cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là sau 40 năm tái thành lập huyện (14/01/1983 – 14/01/2023) đã khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng; khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, sự vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân trong huyện.

Năm 2023, với quyết tâm thực hiện cao nhất các chỉ tiêu NQ đề ra, ngoài những giải pháp chủ động, quyết liệt và triển khai, thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực nhằm nâng cao đời sống nhân dân, vấn đề có ý nghĩa quyết định là tiếp tục xây dựng Đảng bộ, tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải tiến phương thức chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức đi đôi với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số; chú trọng công tác cán bộ.

Huyện Thạnh Hóa hình thành vùng chuyên canh khóm ở xã Tân Tây

Năm 2022, huyện Thạnh Hóa đạt và vượt 17/17 chỉ tiêu NQ. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước đạt 185,94 tỉ đồng, đạt 193,69% dự toán tỉnh giao đầu năm và đạt 149,35% dự toán phấn đấu. Tổng sản lượng lương thực gần 227.000 tấn, đạt 104,4% chỉ tiêu NQ.

Theo Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa - Nguyễn Thị Thu Trinh, năm 2023, Huyện ủy đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực. Để lãnh đạo NQ đạt kết quả cao nhất, Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 08-CTr/HU của Huyện ủy (khóa VII) “Về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp”; Chương trình hành động số 06-CTr/HU, ngày 07-3-2016 của Huyện ủy (khóa VI) “Về xây dựng ngành nông nghiệp hàng hóa, có sức cạnh tranh cao gắn với công nghiệp chế biến nông sản”. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tập trung huy động các nguồn lực đưa Thạnh An về đích xã nông thôn mới trong năm 2023.

Người dân hài lòng

Từ một huyện có xuất phát điểm thấp, từng được xem là huyện nghèo nhất của tỉnh, với những chủ trương, NQ đúng đắn, sự hỗ trợ của tỉnh, huyện Đức Huệ có sự thay đổi vượt bậc trên các lĩnh vực.

Về huyện Đức Huệ trong những ngày đầu năm mới, dễ dàng bắt gặp những con đường làng rộng mở, nhiều tuyến đường được nhựa hóa với cờ hoa khoe sắc. Xen lẫn những vườn dừa, chanh xanh mượt là những ngôi nhà mái ngói kiên cố. Nông thôn huyện biên giới Đức Huệ “khoác” lên mình “chiếc áo mới” tươi sáng, khang trang hơn.

Đường phố huyện Đức Huệ trong ngày đầu năm mới

Đi trên con đường bêtông phẳng phiu, hai bên trồng đủ các loại hoa, chúng tôi đến nhà bà Nguyễn Thị Giấy (ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây). Đón xuân năm nay có lẽ là năm khó quên nhất đối với 2 mẹ con bà Giấy khi gia đình vừa được hỗ trợ xây xong căn nhà Nghĩa tình biên cương vào dịp Tết Nguyên đán. Bà Giấy chia sẻ: “Xã biên giới Mỹ Thạnh Tây ngày nay có nhiều đổi mới. Người dân được Đảng, chính quyền hỗ trợ, chăm lo phát triển kinh tế. Gia đình tôi cũng được quan tâm, tạo điều kiện có nơi an cư, làm động lực để vươn lên. Mẹ con tôi mừng lắm!”.

Theo Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong, năm 2022, Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện NQ đồng bộ trên các lĩnh vực, đạt và vượt 15/16 chỉ tiêu NQ đề ra. Tổng diện tích lúa gieo sạ toàn huyện trong năm đạt trên 43.485ha. Tổng thu ngân sách trên 260 tỉ đồng, đạt 178,97% so với dự toán phấn đấu tỉnh giao. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo NQĐH XII Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020-2025) được tập trung triển khai, thực hiện. Huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có xã biên giới Mỹ Thạnh Tây). Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện theo lộ trình.

Lãnh đạo ngành Nông nghiệp huyện Đức Huệ thăm nông dân đầu năm mới

Huyện ủy Đức Huệ đề ra 17 chỉ tiêu và 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thực hiện NQ năm 2023. Mục tiêu chung là lãnh đạo phát triển kinh tế, huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình đột phá, công trình trọng điểm, chương trình xây dựng nông thôn mới bảo đảm theo lộ trình.

Đồng thời, huyện chú trọng phát triển toàn diện trên lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại; thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần “Quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”, năm 2023, Huyện ủy Đức Huệ yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa NQ Huyện ủy thành NQ, chương trình hành động, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Từ đó, tập trung tuyên truyền rộng rãi, động viên nhân dân nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025,...

Tự hào về Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong chặng đường sắp tới, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và quê hương Long An trung dũng, kiên cường, đưa tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới!./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết