Tiếng Việt | English

20/06/2022 - 19:45

Báo chí góp phần vào công tác xây dựng Đảng

Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của báo chí trong công tác xây dựng Đảng. Với sự tham gia chủ động, tích cực của báo chí đã góp phần làm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Kể từ khi thành lập cho đến nay, Đảng ta luôn đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để thực hiện tốt công tác này, bên cạnh vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, báo chí cũng đóng vai trò rất quan trọng. Không chỉ là công cụ định hướng thông tin, tuyên truyền, báo chí còn cụ thể hóa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua những bài viết, bài phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo cơ quan báo chí và các phóng viên, biên tập viên

Cùng với hệ thống Báo chí cách mạng Việt Nam, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại địa phương. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đã dành nhiều thời lượng, xây dựng nhiều chương trình, chuyên mục, chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời, chú trọng đến việc nâng cấp các thiết bị kỹ thuật công nghệ nhằm cho ra đời những tác phẩm hay, đáp ứng xu hướng truyền thông đa phương tiện hiện nay.

Điểm nổi bật là các cơ quan báo chí trong tỉnh đã thông tin kịp thời, toàn diện, chuẩn xác các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh như việc triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội (NQĐH) Đảng các cấp, nhất là NQĐH XI Đảng bộ tỉnh, NQĐH lần thứ XIII của Đảng và NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, năm qua, báo chí tập trung tuyên truyền sự lãnh, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

Từng đoạt giải Khuyến khích tại Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm vàng) năm 2019, nhà báo Kiên Định (Báo Long An) cho rằng: “Xây dựng Đảng là mảng đề tài không dễ viết và yêu cầu rất cao, cần thể hiện sao cho chân thực, chính xác, sinh động; đồng thời, phải bảo đảm đường lối, quan điểm của Đảng. Trước yêu cầu ngày càng cao của độc giả, muốn có những tác phẩm viết về xây dựng Đảng hay, lôi cuốn, ngoài bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kinh nghiệm, nhà báo còn phải nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để trau dồi thêm kiến thức”.

Củng cố niềm tin của nhân dân

Song song với tuyên truyền, phổ biến, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của toàn xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, báo chí cũng thông tin, phản ánh những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên để qua đó, Đảng, Nhà nước kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Mặt khác, báo chí còn tham gia đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán, những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh có bước chuyển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng tăng lên. Đạt được những thành công ấy có sự đóng góp tích cực và quan trọng của các cơ quan báo chí và những người làm báo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Nhà báo tác nghiệp tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại Long An

Với nhiều bài viết có nội dung phong phú, đa dạng về hình thức thể hiện, báo chí thường xuyên cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch,... Đội ngũ những người làm báo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là trước những sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Để Đảng và dân thêm gần nhau, củng cố lòng tin của dân vào Đảng thì chiếc “cầu nối” báo chí đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, khi viết bài về xây dựng Đảng, những người làm báo không chỉ gặp “khó” khi tiếp cận đề tài mà còn bị “khô” trong việc chuyển tải thông tin. Phóng viên Trần Thị Thanh Thủy (Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An) chia sẻ: “Khi tác nghiệp các chuyên đề về xây dựng Đảng, tôi luôn cố gắng trao đổi cùng quay phim và ê-kíp thực hiện chọn cách thể hiện từ hình thức đến nội dung sao cho gần gũi, dễ hiểu, tập trung vào nội dung Đảng cần quán triệt và dân mong muốn được thông tin, vì suy cho cùng, mục đích tuyên truyền là để đưa NQ vào cuộc sống”.

Từ những kết quả đã đạt, có thể khẳng định, báo chí luôn là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng giúp củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn./.

Báo chí luôn là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng giúp củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích