Tiếng Việt | English

25/10/2016 - 19:34

Xây dựng đạo đức, văn hóa kinh doanh của doanh nhân Việt Nam

Việc xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng cao

Trong khuôn khổ kỷ niệm 12 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 25/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển, phát huy vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khẳng định vị trí, vai trò của mình trong nền kinh tế quốc dân, đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, tạo ra hàng triệu việc làm; tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo...

Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa đã từng bước nâng cao uy tín, chất lượng thương hiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu doanh nghiệp, cạnh tranh với sản phẩm, dịch vụ nước ngoài; liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước để tham gia có hiệu quả vào các chuỗi giá trị ngành hàng và các chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới với việc tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội tranh thủ các nguồn lực về đầu tư, công nghệ và quản lý tiên tiến cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, mạng lưới sản xuất, phân phối toàn cầu, qua đó từng bước nâng cao trình độ nền kinh tế, thoát khỏi gia công lắp ráp, vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với các khó khăn, thách thức mới, nhất là sức ép cạnh tranh gay gắt hơn trên cả ba cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm. Chủ tịch nước cho rằng, trong bối cảnh đó, để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Đồng thời nuôi dưỡng khát vọng vươn lên của doanh nhân Việt Nam, tích cực ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị và cạnh tranh, không để thua ngay tại “sân nhà”, phấn đấu có nhiều thương hiệu sản phẩm và dịch vụ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Hiệp hội và các bộ, ngành trung ương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, hiểu biết về hội nhập quốc tế từ đó phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến nhằm không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ.

“Tôi cũng đề nghị cần hết sức quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ, năng lực và đội ngũ công nhân có tay nghề cao, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, văn hóa, pháp luật, nhất là pháp luật quốc tế để chúng ta hội nhập thành công”, Chủ tịch nước nêu rõ.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu doanh nghiệp nhỏ và vừa tiêu biểu.

Chủ tịch nước đề nghị, Hiệp hội cần nêu cao tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, xây dựng đạo đức, văn hoá kinh doanh, bảo đảm doanh nghiệp phát triển bền vững, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động không ngừng được nâng cao. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với đất nước, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy, nổ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ là người đại diện, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước; cần tăng cường sâu sát cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, của doanh nghiệp mới để tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp. Bên cạnh đó cần phối hợp với các bộ, ngành làm tốt công tác thông tin, cung cấp, trang bị những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm quản trị sản xuất, kinh doanh của các nước phát triển cho đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp.

Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, tạo ra nhiều của cải, việc làm cho xã hội. Đồng thời hướng hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân vào mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và của cả nước; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng cường tổ chức liên kết, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân và xây dựng thương hiệu, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

Để Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần lập thân, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả, thành tích sản xuất, kinh doanh to lớn hơn nữa, góp phần nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước./.

Việt Cường/VOV.VN

 

Chia sẻ bài viết