Tiếng Việt | English

21/07/2015 - 15:33

SỞ VĂN HÓA-THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Xây dựng đề án "Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"

Đại biểu tham gia hội thảo

Sáng nay (21-7), Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) – Phạm Văn Trấn chủ trì hội thảo lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn chỉnh đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Căn cứ tiềm năng phát triển và nhu cầu của thị trường, trong giai đoạn tới, Long An định hướng phát triển hệ thống sản phẩm du lịch theo 3 nhóm sản phẩm: Du lịch đặc thù, du lịch chính và du lịch bổ trợ.

Trong đó, sản phẩm du lịch đặc thù gồm: Du lịch vui chơi, giải trí tại khu tổ hợp Happy Land; du lịch sinh thái điển hình vùng Đồng Tháp Mười; du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập; du lịch đường thủy trên sông Vàm Cỏ Đông.

Sản phẩm du lịch chính được xác định là du lịch cuối tuần. Sản phẩm du lịch bổ trợ gồm du lịch tham quan, du lịch nông thôn, du lịch quá cảnh, du lịch tham quan mùa nước nổi.

Đại diện Công ty Viện du lịch bền vững Việt Nam trình bày đề án

Tại hội thảo, hầu hết đại biểu thống nhất cao với đề án, qua đó đóng góp nhiều ý kiến nhằm thúc đẩy du lịch trong tỉnh ngày càng phát triển và thu hút khách tham quan./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết