Tiếng Việt | English

29/08/2022 - 11:23

Kỷ niệm 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2022):

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Tuy đã đi xa nhưng cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo.

Hồ Chủ tịch luôn ở trong tâm khảm những người con Lạc, cháu Hồng mang dòng máu Việt và mỗi người dân Việt Nam luôn nhớ Người. Đó là tình cảm sâu đậm trong đời sống tinh thần Việt Nam đương đại. Đã 53 năm Bác không còn nữa, việc Bác "chọn" thời khắc khởi đầu đi vào cõi vĩnh hằng là 9 giờ 47 phút ngày 02/9/1969, đúng vào ngày Bác đã từng khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 24 năm về trước. Điều này, Người muốn khẳng định: Cả cuộc đời và sự nghiệp của mình, tất cả đều vì nhân dân, vì dân tộc và non sông đất nước. Một huyền thoại Việt Nam ở thế kỷ XX.

Ở tuổi 79, Bác vẫn tâm niệm: "Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa". Đọc lại Di chúc của Bác, chúng ta thật sự xúc động, vẫn không cầm được nước mắt như ngày nào trước sự "tự kiểm điểm" nghiêm túc và chân thành của Bác với Đảng, với nhân dân trước khi đi xa.

Bác căn dặn chúng ta: Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên những suy nghĩ tâm huyết và sâu xa của Người.

Trước hết nói về Đảng, Người nhắc nhở: "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Người nói: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân".

Với đoàn viên, thanh niên, Người căn dặn: "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Đối với nhân dân lao động, Người dành những tình cảm trìu mến: "Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân".

Bác kết thúc bản Di chúc của mình: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Chúng ta hiểu rằng, đây là chỉ thị cuối cùng, ước vọng tối cao của Bác trước lúc đi xa.

Qua 53 năm, nhân dân Việt Nam anh hùng, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đoàn kết một lòng, đem hết tinh thần và nghị lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gian khổ và hy sinh, phấn đấu không mệt mỏi để biến thành hiện thực những lời Bác dặn. Nhờ đó, đã giành được những thắng lợi vang dội, làm rạng rỡ non sông, đất nước, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu" và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thực hiện lời tiên đoán của Người: Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc Pháp và Mỹ, góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

Sau hơn 35 năm đổi mới đất nước, nhân dân ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam, tạo tiền đề rất quan trọng để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, chúng ta càng nhận thức rằng, mỗi bước đi lên, mỗi chiến công và thành tựu của Đảng ta, dân tộc ta giành được đều bắt nguồn từ công lao trời biển và gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 53 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2022), là dịp nhân dân cả nước cùng dâng hương lên Người và vui mừng khôn xiết báo cáo với Bác những việc đã làm được. Chắc hẳn Bác vui khi trông thấy bộ mặt đất nước ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn", đời sống nhân dân được cải thiện, vị thế quốc gia trên trường quốc tế đang dâng cao, chính trị ổn định, đất nước đang mở cửa và hội nhập; quê hương của Người hiện là một một xứ sở an bình nhất thế giới. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện đợt sinh hoạt chính trị - văn hóa sâu, rộng theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại, tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo.

Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn/ Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi… Lời thơ của Tố Hữu đã nói lên tình cảm và ước mong của mỗi người dân Việt. Đồng thời, cũng chính là lời nhắn nhủ, suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện trọn vẹn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là ý chí và nguyện vọng, là mệnh lệnh của trái tim cháy bỏng dòng máu cách mạng khi chúng ta hướng về Người và hành động theo gương sáng của Người./.

Ths Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết