Tiếng Việt | English

13/10/2020 - 16:52

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức phiên trù bị

Chiều 13/10, 350 đại biểu chính thức đại diện cho 47.611 đảng viên của 19 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Long An, dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình phiên trù bị

Tại phiên trù bị, Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 13 đồng chí, Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội gồm 3 đồng chí.

Đoàn chủ tịch Đại hội

Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua nội dung, quy chế làm việc, chương trình của Đại hội; chia tổ thảo luận và hướng dẫn nội dung thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn thư ký Đại hội

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 13-16/10. Theo chương trình, ngày mai (14/10), Đại hội chính thức khai mạc.

Đại hội sẽ báo cáo kết quả phiên trù bị, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Đoàn Chủ tịch sẽ trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X. Sau đó, đại biểu sẽ thảo luận ở tổ để đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết