Tiếng Việt | English

04/10/2018 - 15:19

9 tháng năm 2018, tổng sản lượng lúa của Thạnh Hóa đạt 108,2% kế hoạch

Sáng 04/10, Huyện ủy Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15 (nhiệm kỳ 2015 – 2020). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đến dự.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đề nghị huyện có giải pháp thiết thực hơn trong xây dựng xã nông thôn mới, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng cuộc sống người dân

Hội nghị tập trung đánh giá những mặt đạt và hạn chế về thực hiện các chỉ tiêu 9 tháng năm 2018, đồng thời, thảo luận các giải pháp hoàn thành kế hoạch đề ra, nhất là việc triển khai 15 công trình chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện, thực trạng học sinh bỏ học còn cao và xây dựng, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới (NTM).

9 tháng năm 2018, tổng sản lượng lúa của Thạnh Hóa đạt 108,2% kế hoạch

Về lĩnh vực kinh tế, tổng sản lượng lúa là 216.468/200.000 tấn, đạt 108,2% kế hoạch. Huyện hoàn thành và đưa vào sử dụng thêm 2 trạm bơm điện; 9 khu đê bao lửng với diện tích 1.040ha, đạt 104%. Toàn huyện hiện có 8 hợp tác xã nông nghiệp và 71 tổ hợp tác với trên 1.200 tổ viên. Ngoài duy trì và nâng chất xã NTM Tân Tây và Thạnh Phước, Thủy Đông đạt 17/19 tiêu chí NTM, các xã còn lại đạt từ 8 – 14 tiêu chí.

Thực hiện Chương trình số 09-CTr/HU của Huyện ủy về "Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, vụ Đông Xuân 2017 – 2018, huyện xây dựng được 597,5/2.000ha, vụ Hè Thu được 563,8ha (nằm trong vùng quy hoạch là 413,8ha).

Sản xuất nông nghiệp ứng công nghệ cao bước đầu đạt hiệu quả

Về xây dựng cơ bản, tổng nguồn vốn năm 2018 là 101,41 tỉ đồng/176 công trình. Khối lượng thực hiện 81,6 tỉ đồng. Ngoài ra, huyện huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn trên 25 tỉ đồng.

Huyện giải quyết việc làm cho 1.610 lao động, đạt 100,6% kế hoạch; vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được 656 triệu đồng, đạt 131,2%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,19%, cận nghèo 5,14% (chỉ tiêu giảm dưới 3,18%).

Toàn huyện có 11/11 trạm y tế đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. 100% trạm y tế có bác sĩ phục vụ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 82,3% (chỉ tiêu 78%).

Bên cạnh những kết quả, hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất hàng hóa. Tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia còn chậm. Công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, nhất là quản lý đất công. Lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông tiếp tục phát sinh vi phạm mới. Xử lý vệ sinh môi trường tại Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa chưa triệt để.

Bên cạnh biểu dương các kết quả đạt được của huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang yêu cầu: "Thời gian tới, Thạnh Hóa cần tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018 nhằm đánh giá hiệu quả sản xuất và chuẩn bị giống, liên kết sản xuất, dự báo sâu bệnh vụ Đông Xuân 2018 - 2019; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các công trình năm 2018 và quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất đáp ứng yêu cầu người dân. Ngoài ra, huyện cần có giải pháp thiết thực hơn trong xây dựng xã NTM, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là tập trung phòng, chống thiên tai, đuối nước cho trẻ cũng như vận động nhân dân chung tay phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự địa phương"./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết