Tiếng Việt | English

10/07/2018 - 15:09

Thạnh Hóa đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 14 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đến dự.

Đại biểu tập trung thảo luận giải pháp hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết

Theo Bí thư Huyện ủy Thạnh Hóa - Phan Quang Nghiệp, công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện. Huyện tập trung xây dựng nền nông nghiệp phù hợp chủ trương phân vùng của tỉnh (vùng 1) và định hướng theo Chương trình 06-CTr/HU, ngày 07/03/2016 của Huyện ủy “Về xây dựng ngành nông nghiệp hàng hóa, có sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến nông sản”; Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy “Về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

Việc thực hiện 3 chương trình hành động và 2 công trình trọng điểm bảo đảm đạt tiến độ đề ra. Đến nay, huyện xây dựng 550/2.000 ha lúa ứng dụng công nghệ cao. Hiện có 60% km đường liên xã bảo đảm lưu thông và vận chuyển hàng hóa nông sản; trên 85% diện tích đất sản xuất nông nghiệp có đê bao. Ngoài ra, huyện đầu tư xây dựng 131 công trình giao thông, với tổng vốn đầu tư gần 108 tỉ đồng; 41 công trình thủy lợi, gần 14 tỉ đồng.

Thạnh Hóa xây dựng được 550/2.000ha lúa ứng dụng công nghệ cao

Về công trình xây dựng Công viên thị trấn Thạnh Hóa giai đoạn 1, với tổng số vốn là 4,23 tỉ đồng, khối lượng thực hiện đạt trên 90%; phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2019. Công trình xây dựng sân vận động huyện với tổng số vốn san lắp nền trên 4,2 tỉ đồng, khối lượng thực hiện đạt 100%.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng Đảng. Qua nửa nhiệm kỳ, Thạnh Hóa đạt và vượt kế hoạch 15 chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các chương trình đột phá còn nhiều hạn chế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm. Sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự phát. Kế cấu hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu hút đầu tư công nghiệp chế biến nông sản còn nhiều khó khăn,… 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn sớm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết. Đồng thời, chỉ đạo huyện tập trung nâng cao chất lượng đối với mô hình sản xuất tập thể, các trang trại,... tạo liên kết bình đẳng, trách nhiệm trong xây dựng sản xuất theo chuỗi giá trị; bổ sung giải pháp trong chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về trường chuẩn, trạm chuẩn, các thiết chế văn hóa gắn với Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy; tập trung xử lý nghiêm các loại tội phạm trên địa bàn. Qua đó, giúp nhân dân an tâm sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và sự phát triển chung của tỉnh./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết