Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 19:27

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát công tác khoa giáo tại huyện Cần Giuộc  

Ngày 15/3, Đoàn khảo sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh làm trưởng đoàn đến huyện Cần Giuộc khảo sát công tác triển khai, thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực khoa giáo, lịch sử và văn hóa - văn nghệ. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Minh Hoàng tiếp đoàn.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh phát biểu tại cuộc khảo sát

Những năm qua, huyện Cần Giuộc quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; đa dạng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Huyện thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu biểu diễn nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật quần chúng. Huyện tập trung huy động các nguồn lực đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất,  trùng tu các khu di tích lịch sử - văn hóa, công viên văn hóa, nhà văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân,…

Đến nay, toàn huyện có 1 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh, 1 Thư viện; 15/15 xã, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng; 100% ấp, khu phố có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt văn hóa. Huyện quan tâm củng cố, xây dựng các câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại địa phương gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,…

Đại biểu dự cuộc khảo sát

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Huỳnh Văn Thanh đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cần Giuộc trong thời gian tới phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư về “Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”;…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp từng đối tượng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ cho khám bệnh y học cổ truyền, đầu tư nuôi trồng cây, con giống dược liệu để cung cấp cho công tác điều trị. Tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng và hành nghề y học cổ truyền,…/.

Nguyệt Nhi - Thất Huy

Chia sẻ bài viết