Tiếng Việt | English

26/06/2015 - 14:29

Ban Tuyên giáo Trung ương: Kiểm tra việc học tập quán triệt các Nghị quyết Trung ương (khóa XI)

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy Long An đã tích cực triển khai các NQTW, các cơ quan tham mưu tập trung nghiên cứu, nắm vững cơ sở lý luận-thực tiễn, sự cần thiết, tầm quan trọng, ý nghĩa của NQ, những nội dung cơ bản và những điểm mới của NQ.


Đ/c Ngô Đình Xây - Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Sáng ngày 26-6-2015, đ/c Ngô Đình Xây - Vụ trưởng Vụ lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương là Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Trung ương đến Tỉnh ủy Long An kiểm tra việc học tập và quán triệt các Nghị quyết hội nghị Trung ương 10, 11 (khóa XI), Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09-10-2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, Kết luận số 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục việc đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân” trên địa bàn tỉnh Long An.

Đ/c Đinh Ngọc Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An đại diện Tỉnh ủy tiếp đoàn và báo cáo kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương (NQTW) khóa XI.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Long An đã tích cực triển khai các NQTW, các cơ quan tham mưu tập trung nghiên cứu, nắm vững cơ sở lý luận-thực tiễn, sự cần thiết, tầm quan trọng, ý nghĩa của NQ, những nội dung cơ bản và những điểm mới của NQ.

Theo đ/c Đinh Ngọc Lâm, việc triển khai, thực hiện NQ có sáng tạo và sát với thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Từ đó, tạo được sự đồng thuận rất cao trong hệ thống chính trị; đối với vụ việc quan trọng thì mời cán bộ của Trung ương về triển khai. Các cơ quan thông tin như:  Báo Long An, Đài Phát thanh - truyền hình  và  hệ thống truyền thanh các cấp đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, triển khai NQ đến đại bộ phận quần chúng nhân dân.

Kết quả triển khai NQ Hội nghị TW 10, toàn tỉnh tổ chức 483 cuộc với 50.247 lượt người dự, trong đó có 37.458/39.247 đảng viên dự đạt tỷ lệ gần 97% và gần 14.000 quần chúng tham dự. Hội nghị TW 11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 93-KH/TU ngày 05-6-2015 để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh tiến hành ngày 24-6-2015, vào tháng 7-2015 sẽ triển khai cấp huyện.

Đối với NQ số 37-NQ/TW, Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt đến tận chi bộ, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển hai thực hiện có hiệu quả.

Để kịp thời triển khai sâu rộng Kết luận số 94-KL/TW tới cán bộ giáo viên ngành giáo dục, Ban Tuyên giáo đã đưa nội dung này vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè 2014, có 15/15 huyện, TP, TX triển khai cho cán bộ, giáo viên ngành giáo dục đảm bảo đúng tiến độ, có trên 19.000 cán bộ, giáo viên tham dự đạt 97%.

Năm 2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đưa nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020” gắn với Kết luận số 94-KL/TW,  kết quả công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30-5-2009 của Bộ chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”.

Cũng tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Long An kiến nghị, sau khi ban hành NQ , Ban tuyên giáo TW cần tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Dành thời gian thỏa đáng cho tham mưu và triển khai thực hiện NQ ở địa phương. Đề nghị TW thành lập tổ báo cáo viên hỗ trợ địa phương triển khai, quán triệt NQ  khi cần thiết. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, giới thiệu, nhân rộng những cách làm hiệu quả trong việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện NQ.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết